Η εταιρεία μας

Κατασκευαστική φιλοσοφία

Αντιπαροχή - Αγορά οικοπέδων

Συγγραφή υποχρεώσεων

Πωλήσεις

Επικοινωνία

''Β & Μ ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε.''

Διεύθυνση: Ηπείρου 22Α - Δράμα (2ος όροφος) - Τ.Κ. 66133

Τηλέφωνο - Φαξ: 2521055157

Κινητό(Βαδράτσικας Μιχαήλ): 6976553698

Κινητό(Βαδράτσικας Βασίλειος): 6973028677

Mail: vadramichail@hotmail.com

Mail: badra_basi@yahoo.com