Η εταιρεία μας

Κατασκευαστική φιλοσοφία

Αντιπαροχή - Αγορά οικοπέδων

Συγγραφή υποχρεώσεων

Πωλήσεις

Επικοινωνία

''Β & Μ ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε.''

Η εταιρεία μας αποτελεί μία συνέχεια στην παράδοση των κατασκευών οικοδομικών έργων, την οποία ξεκίνησε ο Συμεών Βαδράτσικας πριν 30 χρόνια ιδρύοντας μαζί με τον Κωνσταντίνο Ανδρεάδη την ''Σ. ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑΣ - Κ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Ο.Ε.'', εταιρεία η οποία από το έτος 1983 που ξεκίνησε τη δραστηριοποίηση της στον χώρο των κατασκευών οικοδομικών έργων μέχρι και το 2013 κατασκεύασε συνολικά πάνω από 100 οικοδομικά έργα. Η εταιρεία μας ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή της στο χώρο των κατασκευών οικοδομικών έργων το 2004 και μέσα σε διάστημα 8 ετών κατασκεύασε 8 οικοδομικά έργα τα οποία διακρίνονται για την άρτια αρχιτεκτονική και την ποιότητα κατασκευής τους. Σε συνεργασία με το πολύ επιτυχημένο και με μακρά πείρα επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, προσφέρονται ολοκληρωμένες παροχές υπηρεσιών σε επίπεδο, εκπόνησης μελετών, έκδοσης οικοδομικών αδειών και υλοποίησης οικοδομικών έργων, σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό.

ΔΙΟΙΚΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ:

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟ Δ.Π.Θ.

ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟ Δ.Π.Θ.